iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Stav k 3. 4. 2020 02:43:35

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 2.4.2020 13:58:08

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem - Informace EKO-KOM a.s. 2.4.2020 30.9.2020 2.4.2020 obrázek JPG (0,9 MB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1379/09 a 1373/09 S-MHMP 310555/2020 Veřejné vyhlášky Hlavní město Praha, 1.4.2020 16.4.2020 1.4.2020 dokument PDF (410 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 S-MHMP 311862/2020 Veřejné vyhlášky Magistrát hlavního města 1.4.2020 16.4.2020 1.4.2020 dokument PDF (249 kB)
Rozhodnutí - Zahradní sklad, poz.parc. č. 482/21, k.ú. Libeř SU/5713/19/U2/Lr/Nov Stavební řízení Stavební úřad 25.3.2020 14.4.2020 25.3.2020 dokument PDF (2,7 MB)
Veřejná vyhláška 1457/20 Veřejné vyhlášky OÚ Dolní Břežany 25.3.2020 4.5.2020 25.3.2020 2 dokumenty
Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 31/2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci 7977/2020/Ko Oznámení veřejnou vy Městský úřad Černoši 25.3.2020 14.4.2020 25.3.2020 4 dokumenty
Oznámení o uložení písemnosti SU/6010/19/U2/DB/Nov Oznámení Stavební úřad 19.3.2020 6.4.2020 19.3.2020 dokument PDF (346 kB)
Oznámení o uložení písemnosti SU/6010/19/U2/DB/Nov Oznámení Stavební úřad 19.3.2020 6.4.2020 19.3.2020 dokument PDF (345 kB)
Rozhodnutí Starosty Dolních Břežan o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 1/2020 1362/20 Rozhodnutí Obec Dolní Břežany 18.3.2020 3.4.2020 18.3.2020 neregistrovaný (DOCX) (124 kB)
Oznámení Středočeského kraje o záměru bezúplatně převést pozemky v k.ú. Dolní Břežany 042704/2020/KUSK Oznámení Středočeský kraj 18.3.2020 3.4.2020 18.3.2020 dokument PDF (543 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 151DDr 028/2019-2 Dražební vyhlášky Exek.úřad Praha 7 12.3.2020 17.4.2020 12.3.2020 dokument PDF (273 kB)
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o žalobě proti rozhodnutí 51A 7/2020 Dokumenty Krajský soud v Praze 6.3.2020 6.4.2020 6.3.2020 dokument PDF (188 kB)
Program na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2020 - Oznámení Obec Dolní Břežany 3.3.2020 31.5.2020 3.3.2020 dokument PDF (266 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 203EX03181/19-77 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Přerov 2.3.2020 7.5.2020 2.3.2020 dokument PDF (364 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 206134/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 208450/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (297 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 207769/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (221 kB)
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 - ochrana lesů 14LH7893/2019-16212 Oznámení veřejnou vy Ministerstvo zeměděl 3.4.2019 31.12.2022 3.4.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.