iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Stav k 21. 2. 2020 23:57:15

Nalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 21.2.2020 12:50:09

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon UZSVM/S/18075/2019-H Oznámení Úřad pro zastup. státu 18.9.2019 19.3.2020 18.9.2019 3 dokumenty
Dražební vyhláška o provedení dražby movité věci 174EX114/15-254 Dražební vyhlášky Soudní exekutor 21.2.2020 23.3.2020 21.2.2020 dokument PDF (80 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 203EX52556/15-227 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Přerov 18.12.2019 5.3.2020 18.12.2019 dokument PDF (469 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 171EX04509/13-313 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Kar 21.2.2020 1.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (446 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120EX2459/17-203 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Kla 17.1.2020 26.3.2020 17.1.2020 dokument PDF (231 kB)
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Informace ČEZ Distribuce, a.s. 10.2.2020 27.2.2020 10.2.2020 dokument PDF (591 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany č.1/2020 o místním poplatku z pobytu - Obec. záv. vyhl./nař. Obec Dolní Břežany 10.2.2020 26.2.2020 10.2.2020 neregistrovaný (DOCX) (23 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany č.2/2020 o místním poplatku ze vstupného - Obec. záv. vyhl./nař. Obec Dolní Břežany 10.2.2020 26.2.2020 10.2.2020 neregistrovaný (DOCX) (19 kB)
Oznámení - zahájení spol. řízení - zahradní sklad - p.č. 482/21, k.ú. Libeř SU/5713/19/U2/Lr/Nov Oznámení Stavební úřad 20.2.2020 9.3.2020 20.2.2020 dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP SÚ HMP MHMP 191160/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 17.2.2020 18.3.2020 17.2.2020 dokument PDF (311 kB)
Oznámení o skončení exekuce vedené pod sp. zn. 120 EX 2459/17 120EX2459/17-246 Oznámení Exekutorský úřad Kla 19.2.2020 6.3.2020 19.2.2020 dokument PDF (205 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky význam. změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny MHMP104356/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 22.1.2020 9.3.2020 22.1.2020 dokument PDF (276 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 208450/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (297 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 206134/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 207769/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - Referent odd. ŽP a dopravy, stav. úřadu, OÚ DB - Výzva Obec Dolní Břežany 29.1.2020 24.2.2020 29.1.2020 dokument PDF (454 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 - změn vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP204973/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 31.3.2020 21.2.2020 dokument PDF (299 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3164/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP204532/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 31.3.2020 21.2.2020 dokument PDF (298 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 MHMP 188978/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 10.2.2020 18.3.2020 10.2.2020 dokument PDF (300 kB)
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 14/2020 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MUCE 13174/2020 OSU Oznámení MěÚ Černošice 20.2.2020 9.3.2020 20.2.2020 2 dokumenty
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 - ochrana lesů 14LH7893/2019-16212 Oznámení veřejnou vy Ministerstvo zeměděl 3.4.2019 31.12.2022 3.4.2019 2 dokumenty
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Břežany - Oznámení Obec Dolní Břežany 10.2.2020 26.2.2020 10.2.2020 dokument MS Word (110 kB)
Územní rozhodnutí - umístění stavby - Libeř-kNN, SR, SS střed obce IE-12-6009719 SU/5900/19/U1/Lr/Nov Rozhodnutí Stavební úřad 11.2.2020 27.2.2020 11.2.2020 dokument PDF (493 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (221 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 2 dokumenty
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Břežany dne 3.2.2020 01/Z/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Dolní Břežany 17.2.2020 4.3.2020 17.2.2020 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.