iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Stav k 8. 4. 2020 19:51:49

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 6.4.2020 15:28:40

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1379/09 a 1373/09 S-MHMP 310555/2020 Veřejné vyhlášky Hlavní město Praha, 1.4.2020 16.4.2020 1.4.2020 dokument PDF (410 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 S-MHMP 311862/2020 Veřejné vyhlášky Magistrát hlavního města 1.4.2020 16.4.2020 1.4.2020 dokument PDF (249 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 3.4.2020 31.12.2022 3.4.2020 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (221 kB)
Veřejná vyhláška 1457/20 Veřejné vyhlášky OÚ Dolní Břežany 25.3.2020 4.5.2020 25.3.2020 2 dokumenty
Rozhodnutí - Zahradní sklad, poz.parc. č. 482/21, k.ú. Libeř SU/5713/19/U2/Lr/Nov Stavební řízení Stavební úřad 25.3.2020 14.4.2020 25.3.2020 dokument PDF (2,7 MB)
Program na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2020 - Oznámení Obec Dolní Břežany 3.3.2020 31.5.2020 3.3.2020 dokument PDF (266 kB)
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 - ochrana lesů 14LH7893/2019-16212 Oznámení veřejnou vy Ministerstvo zeměděl 3.4.2019 31.12.2022 3.4.2019 2 dokumenty
Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 31/2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci 7977/2020/Ko Oznámení veřejnou vy Městský úřad Černoši 25.3.2020 14.4.2020 25.3.2020 4 dokumenty
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa - vedoucí ekonomického oddělení - Výběrová řízení Obec Dolní Břežany 6.4.2020 28.4.2020 6.4.2020 dokument MS Word (36 kB)
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - účetní obce - Výzva Obec Dolní Břežany 6.4.2020 28.4.2020 6.4.2020 dokument MS Word (36 kB)
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - referent oddělení vnitřních věcí - Výzva Obec Dolní Břežany 6.4.2020 28.4.2020 6.4.2020 dokument MS Word (36 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 207769/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 206134/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 208450/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (297 kB)
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem - Informace EKO-KOM a.s. 2.4.2020 30.9.2020 2.4.2020 obrázek JPG (0,9 MB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 203EX03181/19-77 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Přerov 2.3.2020 7.5.2020 2.3.2020 dokument PDF (364 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 151DDr 028/2019-2 Dražební vyhlášky Exek.úřad Praha 7 12.3.2020 17.4.2020 12.3.2020 dokument PDF (273 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 134EX15163/10-571 Dražební vyhlášky Exekut. úřad Plzeň 3.4.2020 8.5.2020 3.4.2020 dokument PDF (290 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.