iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Stav k 30. 3. 2020 17:54:57

Nalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 30.3.2020 13:03:51

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (221 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 171EX04509/13-313 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Kar 21.2.2020 1.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (446 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 207769/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 208450/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (297 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 206134/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 21.2.2020 9.4.2020 21.2.2020 dokument PDF (295 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 203EX03181/19-77 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Přerov 2.3.2020 7.5.2020 2.3.2020 dokument PDF (364 kB)
Program na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2020 - Oznámení Obec Dolní Břežany 3.3.2020 31.5.2020 3.3.2020 dokument PDF (266 kB)
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení ved. prac. místa ředitele/ky přísp. organizace MŠ Jahůdka, Krouzova 3036/10, Praha 12 - Konkurzní řízení Měst. část Praha 12 5.3.2020 1.4.2020 5.3.2020 dokument PDF (381 kB)
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o žalobě proti rozhodnutí 51A 7/2020 Dokumenty Krajský soud v Praze 6.3.2020 6.4.2020 6.3.2020 dokument PDF (188 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP MHMP310555/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 10.3.2020 16.4.2020 10.3.2020 dokument PDF (296 kB)
Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání MHMP311862/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 10.3.2020 16.4.2020 10.3.2020 dokument PDF (296 kB)
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení prac. místa - Referent odd. ŽP a dopravy, stav. úřadu, OÚ DB - Výzva Obec Dolní Břežany 10.3.2020 31.3.2020 10.3.2020 dokument PDF (464 kB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 151DDr 028/2019-2 Dražební vyhlášky Exek.úřad Praha 7 12.3.2020 17.4.2020 12.3.2020 dokument PDF (273 kB)
Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č.j. 174EX 114/15-254 174EX114/15-260 Dražební vyhlášky Soudní exekutor 16.3.2020 1.4.2020 16.3.2020 dokument PDF (83 kB)
Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn vlny 17 ÚP SÚ HMP MHMP241446/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 16.3.2020 1.4.2020 16.3.2020 dokument PDF (359 kB)
Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP204532/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 16.3.2020 1.4.2020 16.3.2020 dokument PDF (265 kB)
Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn Z 3148/12, Z 3158/12, Z3183/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 204973/2020 Oznámení Magistrát hlavního města 16.3.2020 1.4.2020 16.3.2020 dokument PDF (266 kB)
Oznámení Obce Dolní Břežany o záměru prodat pozemek v k.ú. Dolní Břežany - Oznámení Obec Dolní Břežany 17.3.2020 2.4.2020 17.3.2020 dokument MS Word (128 kB)
Oznámení Středočeského kraje o záměru bezúplatně převést pozemky v k.ú. Dolní Břežany 042704/2020/KUSK Oznámení Středočeský kraj 18.3.2020 3.4.2020 18.3.2020 dokument PDF (543 kB)
Rozhodnutí Starosty Dolních Břežan o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 1/2020 1362/20 Rozhodnutí Obec Dolní Břežany 18.3.2020 3.4.2020 18.3.2020 neregistrovaný (DOCX) (124 kB)
Oznámení o uložení písemnosti SU/6010/19/U2/DB/Nov Oznámení Stavební úřad 19.3.2020 6.4.2020 19.3.2020 dokument PDF (345 kB)
Oznámení o uložení písemnosti SU/6010/19/U2/DB/Nov Oznámení Stavební úřad 19.3.2020 6.4.2020 19.3.2020 dokument PDF (346 kB)
Rozhodnutí - Zahradní sklad, poz.parc. č. 482/21, k.ú. Libeř SU/5713/19/U2/Lr/Nov Stavební řízení Stavební úřad 25.3.2020 14.4.2020 25.3.2020 dokument PDF (2,7 MB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Veřejné vyhlášky Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 2 dokumenty
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 - ochrana lesů 14LH7893/2019-16212 Oznámení veřejnou vy Ministerstvo zeměděl 3.4.2019 31.12.2022 3.4.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška 1457/20 Veřejné vyhlášky OÚ Dolní Břežany 25.3.2020 4.5.2020 25.3.2020 2 dokumenty
Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 31/2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci 7977/2020/Ko Oznámení veřejnou vy Městský úřad Černoši 25.3.2020 14.4.2020 25.3.2020 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.