iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Značka: UZSVM/S/18075/2019-H Zveřejněno od: 18.9.2019 16:23:15 Zveřejnit do: 19.3.2020 16:23:15 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 18.9.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – územně samosprávní celek

Vyvěšeno od: 18.9.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.9.2019 16:23:15
Do: 19.3.2020 16:23:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.