iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 195/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Značka: MUCE 68888/2019 OSU Zveřejněno od: 30.10.2019 16:11:13 Zveřejnit do: 15.11.2019 16:11:13 Typ: Oznámení veřejnou vyhláškou Původce: Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Vyvěšeno od: 30.10.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – územně samosprávní celek

Vyvěšeno od: 30.10.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.10.2019 16:11:13
Do: 15.11.2019 16:11:13

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.