iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Informace o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště

Značka: 5086/2019 Zveřejněno od: 1.11.2019 10:59:15 Zveřejnit do: 18.11.2019 10:59:15 Typ: Informace Původce: Obec Dolní Břežany Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 361 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Dolní Břežany

Vyvěšeno od: 1.11.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.11.2019 10:59:15
Do: 18.11.2019 10:59:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.