iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP

Značka: MHMP 2164953/2019 Zveřejněno od: 4.11.2019 7:42:44 Zveřejnit do: 11.12.2019 7:42:44 Typ: Oznámení Původce: Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 297 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy

Vyvěšeno od: 4.11.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – územně samosprávní celek

Vyvěšeno od: 4.11.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.11.2019 7:42:44
Do: 11.12.2019 7:42:44

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.