iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky význam. změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny

Značka: MHMP104356/2020 Zveřejněno od: 22.1.2020 14:08:21 Zveřejnit do: 9.3.2020 14:08:21 Typ: Oznámení Původce: Magistrát hlavního města Prahy Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 276 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Magistrát hlavního města Prahy

Vyvěšeno od: 22.1.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – územně samosprávní celek

Vyvěšeno od: 22.1.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 22.1.2020 14:08:21
Do: 9.3.2020 14:08:21

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.