iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19

Značka: MHMP 188978/2020 Zveřejněno od: 10.2.2020 13:15:34 Zveřejnit do: 18.3.2020 13:15:34 Typ: Oznámení Původce: Magistrát hlavního města Prahy Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 300 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Magistrát hlavního města Prahy

Vyvěšeno od: 10.2.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – územně samosprávní celek

Vyvěšeno od: 10.2.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.2.2020 13:15:34
Do: 18.3.2020 13:15:34

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.