iMunis eDeska

územně samosprávní celek

Úřední deska – Detail

Oznámení Veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 31/2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci

Značka: 7977/2020/Ko Zveřejněno od: 25.3.2020 16:40:07 Zveřejnit do: 14.4.2020 16:40:07 Typ: Oznámení veřejnou vyhláškou Původce: Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad - odd. dopravy a správy komunikací Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad - odd. dopravy a správy komunikací

Vyvěšeno od: 25.3.2020
Vyvěšeno do: 14.4.2020

Úřední deska – územně samosprávní celek

Vyvěšeno od: 25.3.2020
Má být vyvěšeno do: 14.4.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 25.3.2020 16:40:07
Do: 14.4.2020 16:40:07

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.